Hoogste kolenverbruik door centrales sinds jaren

Het CBS heeft cijfers naar buiten gebracht over het kolenverbruik in Nederland van de eerste vijf maanden van 2015. En die liegen er niet om. De Nederlandse energiecentrales verstookten bijna een derde meer kolen dan in de afgelopen drie jaar.

kolenverbruik steeds hoger

Historisch hoogtepunt

In april dit jaar bereikten de centrales een historisch hoogtepunt van bijna 1,3 miljard kilo kolen. Ondanks dat we in Nederland verwoede pogingen aan het doen zijn om de energievoorziening te verduurzamen en de uitstoot van broeikasgas te verlagen. Wanneer energiecentrales kolen gebruiken voor de energievoorziening ontstaat er twee keer zo veel broeikasgas als bij gasgestookte energieopwekking. Het CBS geeft aan dat naast het gebruik van meer kolen ook de groei van de economie en de koude aprilmaand mede debet zijn aan dit historie hoogtepunt.

Sluiting kolencentrales noodzakelijk

Ondanks de strategie en doelen van de overheid voor meer duurzame energie, groeit het aandeel kolen in de energieproductie al jaren. Omdat er zoveel CO2 uitstoot mee gemoeid gaat, druist het tegen alle doelen voor het milieu in. Sluiting van de kolencentrales in Nederland is dus noodzakelijk. Dit is ook vastgelegd in het klimaatakkoord. Echter zal in juli 2017 pas de laatste van de vijf grote kolencentrales in Nederland worden gesloten. Het liefst willen milieuorganisatie dat de centrales eerder worden gesloten.

Goedkoopste manier

Helaas neemt het kolenverbruik nog steeds toe omdat het simpelweg nog steeds de goedkoopste manier is voor energiemaatschappijen om stroom op te wekken. Ze hebben wel toegezegd de komende jaren meer duurzame energie te gaan produceren zodat op termijn minder broeikasgas wordt uitgestoten. Tot die tijd moeten ze voor het opwekken van energie met fossiele brandstoffen, waardoor er dus broeikasgassen worden uitgestoten, rechten kopen uit het Europese systeem voor emissiehandel. Helaas zijn die rechten zo goedkoop dat dat niet helpt de energiemaatschappijen op een duurzamere manier energie op te wekken en de niet-duurzame manieren links te laten liggen.

Doelen behalen

Wanneer er een hogere prijs moet worden betaald voor CO2-uitstoot, zal dit alleen maar een voordeel zijn van duurzame energieopwekking. Helaas is het nu nog zo dat naast de lage prijs voor CO2 uitstoot ook de kolen relatief weinig kosten én we een hoge productiecapaciteit hebben. Om toch de doelstellingen te behalen die de overheid nastreeft, onder andere een uitstootredcutie van 25 procent in 2020, moet er kritisch gekeken worden naar mogelijke oplossingen die daaraan bijdragen. Een daarvan is wellicht de rechtspraak.

Tussenkomst rechter

In juni stelde de rechtbank in Den Haag de klimaatactiegroep Urgenda in het gelijk dat het kabinet het klimaatbeleid nog meer moet intensiveren. Echter zorgde dit wel voor verdeling in de coalitie. Nu is de vraag: in hoeverre kan de rechter de wetgever gaan dwingen bepaalde stappen te ondernemen. Dit zou een precedent kunnen scheppen voor andere zaken in de toekomst. Het Kabinet heeft nog tot 24 september om in hoger beroep te gaan. Het wordt dus nog vervolgd.

Tags: , , ,

Reacties zijn gesloten.