Nederlander springt in 2013 niet zuiniger om met energie

energiezuinig-2013

Uit een onderzoek van elektriciteitsleverancer E.ON blijkt dat de gemiddelde Nederlander het afgelopen jaar niet zuiniger is omgesprongen met energie dan in 2012. Het energiebedrijf vroeg aan meer dan 1.000 huishoudens die gebruik maken van haar energie hoe zij hiermee omgaan en in 82% van de gevallen dacht men eigenlijk wel zuiniger met energie om te kunnen gaan, dit percentage lag in 2012 nog op 81%.

Niet erg energiebewust

Uit het onderzoek blijkt verder dat een kwart van de Nederlanders eigenlijk geen idee heeft wat ze maandelijks aan energie uitgeven, het besparen van energie wordt door 3 op de 10 Nederlanders gezien als een lastige klas en bijna 2 op de 10 vindt het vooral een tijdrovende klus. Energiebewuste mensen lijken er in Nederland maar weinig te zijn, minder dan 2 op de 10 huishoudens geeft aan energiebewust te zijn, in de meeste gevallen om geld te besparen en in enkele gevallen om het milieu te sparen.

Mannen en vrouwen niet hetzelfde

Daarnaast blijkt uit het onderzoek ook dat Nederlandse mannen en vrouwen niet direct aan dezelfde methoden te denken voor het besparen van stroom. Vrouwen volgen over het algemeen beter bespaartips die her en der gevonden kunnen worden op, terwijl mannen over het algemeen geïnteresseerder zijn in het toepassen van nieuwe technieken (zoals zonnepanelen) die kunnen leiden tot energiebesparing.

solar-dak

Verbetering in 2014?

Het lijkt er volgens het onderzoek van E.ON wel op dat er in 2014 het nodige zal verbetering op het gebied van de energiebewustheid. Bijna 3 op de 4 Nederlanders geeft aan meer inzicht te willen in het energieverbruik en steeds meer mensen maken gebruik van speciale energiemeters om het verbruik te meten en te monitoren. Of het echter daadwerkelijk zal leiden tot besparingen is nog maar de vraag, ongeveer de helft van de ondervraagden geeft namelijk ook aan niet teveel moeite te willen doen om een energiemeter te installeren en om te leren hoe een energiemeter gebruikt moet worden.

Reacties zijn gesloten.