Nieuw windpark in de Noordzee

windpark-noordzeeDe overheid heeft grootste plannen met de Noordzee. Zoals het er nu naar uitziet, moeten windmolens op zee in 2023 voor in totaal 4500 megawatt aan vermogen opleveren. Dit staat in het Energieakkoord dat het kabinet, werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties op hoofdlijnen hebben bereikt. Naar verwachting wordt dit akkoord met afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid 2 september definitief.

Op dit moment zijn er al twee windmolenparken in de Noordzee, namelijk het Prinses Amaliapark bij IJmuiden en een park bij Egmond aan Zee. Samen leveren deze parken via 96 windmolens 228 megawatt aan vermogen. Om je hier een beeld bij te geven, het Prinses Amaliapark van Eneco kan 125.000 huishoudens van stroom voorzien. Ook is er voor ongeveer 730 megawatt in aanbouw: Eneco Luchterduinen bij Noordwijk en 2 windparken die ongeveer 60 kilometer ten noorden van de Waddeneilanden komen te liggen. Eneco streeft er naar om enkel in Nederland geproduceerde groene stroom te leveren uit en is momenteel ook  de grootste energieleverancier die ook daadwerkelijk duurzame energie produceert.

duurzaamheidoverzicht

Een rekensom leert dat er in bijna 10 jaar tijd 3500 megawatt aan windmolens moet bijkomen. Oftewel, een kleine duizend windmolens sieren over een aantal jaar de Noordzee. Een ware revolutie. De voornaamste reden? Van Brussel moet Nederland voor 2020 verplicht minimaal 14% duurzaam produceren, waar ons land dat nu nog maar voor 4% doet.

Hoe onze kust er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk. Er zijn 9 vergunningen afgegeven voor het bouwen van windmolenparken met een totaal vermogen van 2500 megawatt. Maar zonder financiële steun van het Rijk. Van bouwen is dus op dit moment nog geen sprake. Duidelijk is wel dat als er uiteindelijk zoveel windmolens op zee komen, er voldoende windenergie komt om alle huishoudens in Nederland duurzaam van stroom te voorzien.

Tags: , , ,

Reacties zijn gesloten.