Skip to content

Omgekeerd inzamelen volgende stap in afvalscheiding?

We zijn al jaren gewend dat we ons afval scheiden. Een kliko voor het gft-afval, een voor ons restafval, ons papier brengen we netjes weg of zetten het aan de weg en ons glas brengen we naar de glasbak. In veel gemeenten moet je tegenwoordig ook je plastic afval scheiden en dus hebben we ook daar een extra kliko voor gekregen.

Stoppen met ophalen restafval

Het ministerie van Milieu wil dat we nóg meer afval gaan scheiden. En om ons hier min of meer toe te dwingen stoppen vele gemeentes met het ophalen van het restafval en moeten inwoners dit zelf wegbrengen. In veel gemeentes werkt dit en daalt het aandeel restafval. Bewoners brengen dan zelf hun restafval naar een inzamelpunt. In de gemeentes waar dit nu al gebeurt daalde het aandeel restafval naar een kwart. In sommige gemeenten slaagt het idee echter niet. Zo ook in Woerden, na vele klachten van inwoners over de plotselinge proef en te weinig inzamelpunten stopte de gemeente met de proef.

Afval als grondstof

Niet alleen in ons land, overal ter wereld is afval, inzameling en recycling ervan een issue. Grondstoffen raken uitgeput en de bergen afval groeien. Dus er wordt continue onderzoek gedaan naar methoden om aan beide problemen iets te kunnen doen. We kunnen al heel veel op het gebied van recycling. Inmiddels zijn we zo ver dat uit recyclet plastic kleding kan worden gemaakt. Maar kunnen we nóg een stap verder?

Energie opwekken

In Zweden denken ze van wel. Daar zetten ze afval om in elektriciteit met hun Waste-to-energy programma. Het dient daar dus als grondstof. Het is nog niet het ei van Columbus. Weliswaar is het beter dan elektriciteit winnen uit fossiele brandstoffen, het stoot immers nog wel wat uit en je kan het maar eenmalig doen. Net als plastic, als je dit recyclet wordt de kwaliteit van het plastic lager dan daarvoor. Maar het is een stap in de goede richting.

De cirkel rond

Hoe mooi zou het zijn als we in de toekomst het woord ‘recyclen’ een nieuwe betekenis kunnen geven? We hergebruiken dan niet, maar maken de cirkel echt rond door grondstoffen eindeloos opnieuw te kunnen gebruiken. Ontwerp en productie van producten wordt zo gedaan dat ze na gebruik volledig kunnen worden teruggebracht naar de oorspronkelijke grondstoffen aan het begin van de cyclus. Dit wordt het zogenaamde cradle tot cradle proces genoemd.

Duurzame toekomst

Bovengenoemde ideeën liggen nog ver in onze toekomst. Maar de wetenschap zal zich ermee bezig blijven houden. Fossiele brandstoffen raken op, dus moeten er werkbare alternatieven komen. Tot die tijd kunnen we ons steentje bijdragen door zoveel mogelijk afval te scheiden en mee te werken aan recycling. Dus niet alleen ons huishoudelijke afval, maar ook onze kleding, schoenen, batterijen en cartridges. En als je gemeente het niet ophaalt bij je thuis, is het een kleine moeite om het zelf weg te brengen naar een inzamelpunt.