Skip to content

Wat is het verschil tussen Eternit en asbest?

Een grote verwarring wat tot op de dag van vandaag nog aanwezig is het verschil tussen Eternit en asbest. De twee begrippen hebben wat gemeen, namelijk gaat het bij beide begrippen om asbest. Echter zijn het geen twee soorten asbest of dergelijke.

Wat is het verschil dan wel? Dat is heel eenvoudig uit te leggen. Eternit is de grootste producent van Nederland op het gebied van asbest geweest. Terwijl asbest het materiaal zelf is. Het is niet gek dat er verwarring ontstaan is. Eternit is langzamerhand de grootste producent in Nederlands geweest waardoor men bij Eternit aan asbest dacht en bij asbest aan Eternit. Die verwarring is tot op de dag van vandaag nog daardoor aanwezig. Dat zien we tegenwoordig ook terug bij andere producten, of juist bij mensen die een merk zijn geworden. Dus voor de duidelijkheid is asbest het materiaal en Eternit was de grootste producent van asbest in Nederland.

Wat is asbest?

asbest in woningAsbest is dus het materiaal wat Eternit produceerde. Asbest kent verschillende vormen. Terwijl asbest tegenwoordig niet meer gebruikt wordt was dat vroeger anders. Het werd veelvoudig gebruikt bij woningen.

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal silicaatmineralen met vezelstructuur. Deze mineralen komen in de natuur voor. Het woord asbest is een Griekse woord wat afstamt van ‘asbestos’ wat onverwoestbaar betekent.

Het materiaal asbest werd dus vroeger als bindmiddel verwerkt tot een grote variatie aan producten. Het binden werd gecombineerd door gebruik te maken van karton, lijm, gips of cement. Het bindmiddel loopt in de loop van tijd aantasting aan. Lees verder op Arboportaal: Wat is asbest?

Verder lezen: Rijksoverheid

Gevaar voor de gezondheid

Vaker wordt gedacht dat asbest in alle vormen gevaarlijk is. Echter is dat niet helemaal waar. In het jaar 1993 is geconstateerd dat asbest verhoogde gezondheidsrisico’s met zich bracht. Daardoor is het sinds het jaar 1993 verboden om asbest te gebruiken.

Dat betekent wel dat asbest verwerkt zit in woningen die gebouwd zijn vóór 1993. Dat is niet perse een probleem. In een vaste toestand vormt asbest geen gezondheidsrisico. Wanneer wel? Als de zeer fijne asbestvezels loskomen en jij die inademt kan dat voor gezondheidsproblemen leiden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een brand of wanneer het materiaal wordt bewerkt.

Je kunt ervoor kiezen om de asbest (indien bewerkt in je woning) te laten verwijderen. Dit moet zeer professioneel gebeuren. Je kunt kiezen voor een asbestinventarisatie waaruit kan geconcludeerd worden of het verstandig is. Het is namelijk niet altijd verstandig om asbest te verwijderen. Het verwijderen kan in sommige gevallen juist gevaarlijk zijn doordat het asbest vrij laat komen. Er is een volgsysteem opgezet, bekijk die hier.