Skip to content

Opslag duurzame energie in zoutcavernes

AkzoNobel wil oude zoutcavernes gaan gebruiken voor zogenaamde ‘Compressed Air Energy Storage’(CAES), oftewel perslucht. Drie jaar geleden werd al eerder onderzoek naar deze manier van opslag gedaan voor duurzame energie door de provincies Drenthe en Groningen, de streekraad Groningen en enkele commerciële partijen.

Nog niet rendabel

In 2012 moest worden geconcludeerd dat de installaties voor de buffering van duurzame energie nog niet rendabel waren voor de elektriciteitsmarkt. Investeerders werden toen niet gevonden.

AkzoNobel neemt initiatief

Chemiebedrijf AkzoNobel is eigenaar van een aantal zoutcavernes en slaat daar nu aardgas, stikstof en gasolie op. Het bedrijf wil nu kijken of duurzaam opgewekte energie op eenzelfde manier in de vorm van perslucht kan worden opgeslagen. Zo is bijvoorbeeld de zoutkoepel bij Hooghalen in Drenthe mogelijk geschikt om te gebruiken, evenals een aantal cavernes in de buurt van Heiligerlee in Groningen. Bij al deze cavernes lijkt het mogelijk dat ze aangepast kunnen worden aan de eisen voor een CAES installatie.

Hoe werkt CAES?

CAES is eigenlijk een soort energiebuffer die zorgt voor een efficiënter gebruik van energie. Op het moment dat er een groot aanbod is van (goedkope) elektriciteit wordt deze gebruikt om lucht samen te persen en op te slaan in een caverne. Wanneer er vervolgens extra vraag is naar dure elektriciteit wordt de perslucht gebruikt om een turbine of generator aan te drijven en zo stroom op te wekken die aan het elektriciteitsnet word terug geleverd. Commercieel gezien drijft CAES op het verschil tussen de prijs in dag- en nachtstroom en op de snelle inzetbaarheid ervan wanneer er sprake is van piekmomenten. CAES kan dus gebruikt worden voor de traditionele energiecentrales, maar speelt vooral een grote rol bij de buffering van duurzame energie. Overtollig opgewekte energie wordt opgeslagen en er wordt terug geleverd aan het net bij periodes dat er minder duurzame energie wordt opgewekt.